НОВИНИ

Тук можете да проследите последните новини за нашия сервиз –  дейности, нови проекти, иновации.

Новини

Покана за Информационно Събитие 20.03.2024

По проект № BGLD- 1.007-0065 – „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“
Научете повече →
Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител

ВИЗИЯ 2017 ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Услуги по редизайн и оптимизиране на интернет страница и популяризиране в ...
Научете повече →
Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: Доставка на 1 (един) брой дъска за калибриране на устройства за безопасност на автомобилите и ...
Научете повече →
Новини

ПОКАНА за ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

Във Връзка с изпълнението на проект № BGLD- 1.007-0065 - "Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта"
Научете повече →
Новини

Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта

„ВИЗИЯ 2017“ ЕООД е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“ – № BGLD-1.007-0065 – към ...
Научете повече →
Новини

„ВИЗИЯ 2017“ ООД е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ВИЗИЯ 2017“ ООД е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-6.003-0058-C01 Проект: „Подкрепа на малкия бизнес в селските общини, чрез ...
Научете повече →
Scroll to Top