• All
  • Кариери
  • Нашата Професия
  • Новини
  • Системи ADAS

Новини

Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител

ВИЗИЯ 2017 ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Услуги по редизайн и оптимизиране на интернет страница и популяризиране в социални медии“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител Към статията >

Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: Доставка на 1 (един) брой дъска за калибриране на устройства за безопасност на автомобилите и 1 (един) брой комплект устройства за безопасност на автомобилите.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Към статията >

Новини

Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта

„ВИЗИЯ 2017“ ЕООД е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта“

Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта Към статията >

Новини

„ВИЗИЯ 2017“ ООД е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ВИЗИЯ 2017“ ООД е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-6.003-0058-C01 Проект: „Подкрепа на малкия

„ВИЗИЯ 2017“ ООД е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Към статията >

Scroll to Top