Общ регламент за пътна безопасност на Европейския Съюз

Новите мерки за безопасност ще спомогнат за по-добра защита на пътниците, пешеходците, велосипедистите и водачите на превозни средства в целия ЕС.

Какво трябва да знаете във връзка с най-новите актуализации на Общия Регламент за пътна безопасност на ЕС през 2024г.

От юли 2022 на територията на Европейския съюз влезе в сила новият Регламент за общата безопасност на превозните средства. Целта на този регламент е да намали броя на инцидентите на пътя и жертвите на пътнотранспортни произшествия, като част от плана VISION ZERO или ВИЗИЯ НУЛА – нула погубени човешки живота в следствие на злополука на пътя.

С влизането в сила на новия регламент беше въведен набор от задължителни усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) с цел подобряване на пътната безопасност и беше установена правната рамка за одобряване на автоматизирани и напълно автономни превозни средства в Европейския съюз ЕС. Най-новите актуализации на Общия Регламент за пътна безопасност на ЕС се отнасят до новите търговски превозни средства, които трябва да притежават (наред с други) тези 6 ADAS системи с цел подобряване на пътната безопасност, считано от юли 2024.

MOIS – Информационна система за придвижване, покрива предната мъртва зона

Moving Off Information System

В много случаи от височината на шофьорската кабината при големите търговски превозни средства няма пълна видимост какво се случва непосредствено пред превозното средство. Поради тази причина се появява значителен риск от попадане на пешеходци или велосипедисти на пешеходни пътеки или червени светофари в тъй наречената „предна мъртва зона“. Информационна система за придвижване (MOIS) има функцията да идентифицира обекти в реално време, да предупреждава водача, когато някой попадне в предната мъртва зона на автобуса или камиона и по този начин помага за предпазването на уязвимите участници в движението от потенциална злополука.

Информационната система за мъртва зона следи и предупреждава водача при възникване на опасност от сблъсък дори и при ограничена видимост нощем
Системата Mobileye Fisheye информира водача за поява на друг участник в движението в т. нар. мъртви точки, като така му осигурява време за реакция и предотвратяване на евентуален сблъсък. От юли 2024 г. всяко ново „голямо“ превозно средство ще трябва да отговаря на новите разпоредби.

BSIS – Информационна система за мъртва точка, покрива страничните мъртви зони

Blind Spot Information System

Информационна система за мъртва зона (BSIS)

Всички обучения за професионални шофьори по света неизменно включват и наблягат на това как водачите да проверяват мъртвите зони при завиване. Но на практика дори с големи и допълнителни огледала това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, когато сме зад волана на камион или автобус и въпреки огледалата остават непокрити зони. „Информационна система за мъртвата зона“ (BSIS) предупреждава водача, ако велосипедист или участник с тротинетка се движи в голяма близост до дясната страна на превозното средство. Сигнализацията от системата BSIS е от изключително значение в гъсто населените градски райони, където този вид уязвими участници в движението се характеризират със своята многочисленост.

Предупредителна система за избягване на сблъсък с уязвими участници в движението Fisheye Mobileye
Mobileye Fisheye е система за избягване на сблъсък за големи превозни средства. Системата използва стратегически разположени камери и AI, за да позволи ранно откриване на пешеходци и велосипедисти в предните и страничните мъртви зони на превозното средство. Mobileye Fisheye предупреждава водача с помощта на визуални и звукови сигнали, намалявайки потенциално фаталните сблъсъци.

REIS – Информационна система за движение на заден ход

Reversing Information System

Независимо дали става дума за маневриране в товарен отсек или паркиране на тясно пространство в гъстонаселен район за осъществяване на доставка, движението на заден ход също крие своите предизвикателства и рискове, тъй като размерът на превозното средство създава голяма мъртва точка отзад. „Информационна система за движение на заден ход“ (REIS) покрива мъртвата зона в непосредствена близост в задната част на камион или автобус и се активира автоматично веднага щом се включи задна предавка. По този начин системата ефективно подпомага водача да маневрира безопасно назад, предпазвайки както него и превозното средство, което управлява, така и потенциално уязвим участник в движението.

ISA – Интелигентен асистент за скорост или SLI

Индикатор за ограничението на скоростта Intelligent Speed Assist или Speed Limit Indicator

Фокусът и вниманието на шофьорите често могат да се отклонят, особено когато става въпрос за по-дълги пътувания и промените в ограничението на скоростта да останат незабелязани. „Интелигентният асистент за скорост“ (ISA) или SLI – Индикатор за ограничението на скоростта. Системата идентифицира пътните знаци за ограничение на скоростта и показва текущото ограничение на скоростта на екрана. В случай, че превозното средство превиши ограничението на скоростта, системата издава предупреждение, за да насърчи водача да коригира скоростта на превозното средство. Това би помогнало за предотвратяване на инциденти, глоби и други по-тежки санкции и би повишило ефективността на водача.

DDAW – Предупреждение за сънливост и бдителност на водача

Driver Drowsiness & Alertness Warning

Шофирането за дълги периоди от време често води до изтощаване на водача и увеличава риска от разсейване, загуба на фокус и концентрация, забавяне на реакциите или заспиване и причиняване на злополука. Системата „Предупреждение за сънливост и внимание на водача“ (DDAW) открива необичайно поведение при шофиране, причинено от сънливост или намалено внимание. Отчитайки фактори като поведение на волана, часове на шофиране и други, системата в такъв случай ще издаде предупреждение. В този момент водачите се подканват да коригират шофирането си и да направят почивка при първа възможност.

TPMS – Система за следене на налягането в гумите

Tire Pressure Monitoring System

Рутинната проверка на налягането в гумите на търговско превозно средство е задължителна преди всяко пътуване, независимо колко трудна и времеемка е тя, а пропускането на редовни прегледи да увеличи риска от злополуки. Въпреки че „Система за следене на налягането в гумите“ (TPMS)“ не замества рутинната проверка преди пътуване, тя позволява на шофьорите да предприемат мерки, в случай на внезапна загуба на налягане.

Какво представлява инициативата VISION ZERO

Това е глобален план, който събира много различни институции и организации и упражнява многоспектърен подход в идентифицирането на причините за появата на пътнотранспортно произшествие, анализирайки всички субекти, приемайки грешките и нарушенията на правилата от страна на всички участници за фактор, който трябва да бъде анализиран с цел да бъде намерено работещо решение, което ефективно да повлияе за намаляването на жертвите на пътя.

Пълното решение на Mobileye включва и усъвършенствана система за подпомагане на водача, предоставяща по-широк набор от животоспасяващи сигнали. Mobileye Fisheye е BSIS и MOIS решение за ретрофит на големи превозни средства – автобуси, камиони, цистерни, специализирани строителни, сметосъбирачни и др., готово за инсталиране на почти всякакви превозни средства още днес.
Scroll to Top