ADAS - Mobileye™

СИСТЕМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СБЛЪСЪК

Автосервиз Route 66 работи в партньорство за доставка на АДАС системите Mobileye™ с фирма БиСейф – оторизиран представител и единствен официален дистрибутор на системите Mobileye™ за България. Автосервиз Route 66 е сертифициран инсталатор на системите Mobileye™ – сертификат №12167.

Какво представляват системите Mobileye™ Advanced Driver Assistance Systems?

Системите Mobileye™ Advanced Driver Assistance Systems представляват интелигентна пасивна система за ретроактивно оборудване на всякакъв тип лекотоварни и тежкотоварни превозни средства които не разполагат с фабрично вградени системи за ранно предупреждение, предотвратяване или смекчаване на сблъсък, осигуряване на пътна безопасност и подпомагане на водачите на леки автомобили, автобуси и камиони при движение и маневриране в градска и извънградска среда.
Системата е базирана на най-новите технологии, включително AI, Deep Learning и Crowdsourcing , за да създаде хардуера и софтуера, необходими за подпомагане на над 25 OEM свои партньори да ползват системите ADAS, като крайната цел е създаването на напълно автономни превозни средства.

За кого са предназначени системите Mobileye™

⦁  Автомобили, които не разполагат с фабрично вградени АДАС системи
⦁  Индивидуални частни лица, млади шофьори
⦁  Автошколи
⦁  Управители на автопаркове, транспортни, туристически и логистични компании
⦁  Ръководители на гаражи „Градски транспорт“
⦁  Специализирани транспортни средства – строителни, почистващи, сметосъбирачни и др.

Покритие на "мъртва точка" Mobileye SHIELD и Mobileye Fisheye™

Система за покриване на “мъртва“ зона Mobileye SHIELD ™ и система за покриване на “мъртва“ зона Mobileye Fisheye™, проектирана да отговаря на новите изискванията на Общия регламент за безопасност на ЕС за Информационна система за регистриране на движение MOIS (Moving Off Information System) и информационна система за мъртвата зона BSIS (Blind Spot Information System) за тежкотоварни и едрогабаритни превозни средства.

Регистрира и предупреждава водача, че в обхвата на „мъртвата зона“ на тежкотоварното превозно средство е засечен пешеходец, велосипедист или мотоциклетист. Предупредителен жълт сигнал известява водача за регистриран обект и последващ червен сигнал, ако има риск от неизбежен сблъсък и е необходимо да се предприемат незабавни превантивни действия.

При засичане на пешеходец, велосипедист или мотоциклетист в „мъртвите зони“ на превозното средство, системата излъчва предупредителен сигнал

Предупреждение за сблъсък с друго средство | Forward Collision Warning (FCW)

Системата изпраща отчетлив визуален и звуков сигнал, когато открие предстоящ сблъсък с превозно средство отпред, както на магистрали, така и в градски райони. Системата издава предупреждение до 2,7 секунди преди сблъсък, като дава време за реакция. Предупреждението FCW се основава на изчисляването на времето до сблъсък (TTC) с превозното средство отпред, като се вземат предвид разстоянието от него и относителната скорост на движение.

1 videoframe (Forward Collision Warning)

Предупреждение за напускане на лентата | Lane Departure Warning (LDW)

Системата изпраща визуален и звуков сигнал, когато превозното средство напусне лентата за движение без да бъде подадена сигнализация за това

2 videoframe LDW

Предупреждение за сблъсък с пешеходци | Pedestrian & Cyclist Collision Warning (PCW)

Системата изпраща визуален и звуков сигнал преди неизбежен сблъсък с пешеходец или велосипедист, като дава време на водача да реагира. Времето до сблъсък (TTC) се изчислява и когато падне под 2 секунди, се генерира PCW.

3 videoframe_PCW 2

Индикатор за ограничение на скоростта | Speed Limit Indication (SLI)

Индикаторът за ограничение на скоростта на Mobileye сканира и регистрира знаци за ограничение на скоростта по пътя. Когато надвишим ограничението на скоростта, визуален индикатор издава предупреждение.

5 videoframe (SLI)
Images Credit Mobileye™

Управление на автопаркове и гаражи

Платформа Mobileye Connect

За нуждите на управлението и подобряване на състоянието на превозните средства в автопарковете, както и намаляване на броя възникнали предотвратими щети, произтичащи разходи от изваждането на дадено превозно средство от оперативна дейност за времето на ремонта, платформата Mobileye Connect предоставя следните възможности:

Ползи за предприятието с оборудван автопарк с АДАС от Mobileye™

⦁ Повишаване на безопасността на пътя. Запазване на човешки животи. Намаляване на броя на жертвите при ПТП
⦁ Подобряване на производителността чрез минимизиране на броя на произшествия/превозни средства извън оперативна дейност
⦁ Намаляване на броя и сериозността на ПТП
⦁ Проследяване на местоположението на всяко едно превозно средство в реално време
⦁ Ретроактивно проследяване на цял маршрут, включително местонахождението и типа на възникналите предупреждения и сигнализации
⦁ Геозониране и получаване на известие в случай на преминаване на периметъра на дефинираните зони
⦁ „Справка Сигурност“ – наблюдение върху стила на управление на МПС на водачите и планиране на индивидуален подход според типа на възникналите предупреждения и сигнализации – превишаване на скоростта, неспазване на дистанция, пресичане на осева линия без сигнализация, рязко натискане на спирачки.

Пълната функционалност на платформата за управление на автопарка можете да намерите в следното видео.

Тренажорни системи за леки и тежкотоварни превозни средства

Автосервиз ROUTE 66 разполага с напълно оборудвани тренажорни системи (симулатори) за лекотоварни и тежкотоварни превозни средства. Свържете се с нас да запазите час.

Mobileye™ технологията е безспорно доказала своята ефективност в редица държави като Германия, Франция, Испания, Израел и много други и отговаря на наложените изисквания по приетите законодателни промени от Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно „Изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата“.)

Mobileye Vision Technologies Ltd, An Intel Company е световен лидер в разработването на компютърно зрение и машинно обучение, анализ на данни, локализация и технологии за картографиране за усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) и автономни решения за шофиране. 
Mobileye технология за активна грижа за безопасност е интегрирана в стотици нови модели автомобили от най-големите автомобилни производители в света: BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Ford, Honda, General Motors и др.

Scroll to Top