Полезни навици, които ще отведат начинаещите автобояджии в лигата на майсторите

ОСНОВИТЕ, които всеки един начинаещ подготовчик и автобояджия трябва да усвои в самото начало на своя професионален път и развитие: това е правилната подготовка преди пристъпване към боядисване на детайла и тя включва, освен всички останали фундаментални операции, почистване и инспекция, многократно. За начинаещия колега би било полезно да остави за момент процеса до крайната цел, която преследваме и да се фокусира върху всеки един етап от подготовката на детайла. Известно е, че няма два идентични ремонта вследствие на удар или друга причина за наранявания, но придържайки се към основните стъпки и правила, можем да бъдем спокойни и сигурни, че работата ни ще ни отведе успешно до крайната цел – качествено завършен ремонт.
Въпреки че има много припокриване между подготовката за боядисване на части от ламарина и пластмаса, тук ще разгледаме задължителните правила при възстановяване на металните детайли на автомобила.

Защо трябва постоянно да преразглеждаме основите на подготовката за боядисване и да спазваме точната последователност на процесите? Защото нищо не е по-бързо и по-изгодно от това работата да бъде свършена качествено от първия път. Въпреки цялата сложност и комплексност на изправянето и възстановяването на един детайл в процеса на подготовка за боядисване, сведено до най-базово ниво, имаме почистване и шлайфане. Многократно. За да се осигури точен и бърз ремонт преди полагането на боята, основните и периферните дейности трябва да се извършват в логическа последователност:

 • Внимателно запознаване с описа на ремонта и оглед на засегнатите елементи:
  включва цялостен запис на услугите, поискани от клиента, ремонта, който трябва да се извърши и частите за подмяна и възстановяване.
 • Почистване:
  започваме с обдухване със сгъстен въздух и почистване с две хартиени кърпи. Използваме почистващ препарат на водна основа за премахването на органични замърсители, последван от почистващ препарат с разтворител за премахването на замърсители от петролни деривати.
 • Инспекция:
  Проверяваме наранените участъци и целият ремонтиран панел за дупки и драскотини. Дупките и драскотините следва да бъдат коригирани с кит преди да продължим напред. Проверяваме и всички смесени панели за всякакви пропуснати повреди, които трябва да се вземат предвид.
 • Шлайфане:
  Нанесеният кит не трябва да се разстила върху наранения ръб на боята, а само върху повредения участък, оставяйки ръба на боята да бъде изтънен/изшлайфандо степен, в която е налице плавен преход. Целта е да се създаде гладко легло, в което да бъде положен китът. След нанасянеще трябва да бъде шлайфан за да се изравни е слее с останалата повърхност на детайла.
 • Почистване:
  отново почистваме, целта тук е да се отстрани целият прах от шлайфане. С помощта на сгъстен въздух обдухваме ремонтирания панел и почистваме последователно с двете кърпи, като използваме почистващ препарат на водна основа. Нанасяме бързо почистващия препарат точно върху кита, избърсваме и отново обдухваме със сгъстен въздух, за да улесним изпаряването на останалия почистващ препарат и да не остане влага. Ако не премахнем праха от шлайфането или влагата преди грундиране, това ще доведе до проблеми с адхезията.
 • Инспекция:
  Отново проверяваме работата си, за да се уверим, че ръбовете на китосаните елементи са премахнати, повърхността е гладка, хомогенна и без граници и не сме пропуснали нито един участък от ремонтирания детайл.
 • Първоначално облепяне:
  Целта на тази операция е да предпази попадането на грунд върху незасегнати от ремонта участъци.
 • Инспекция:
  Още веднъж проверяваме как сме изолирали детайлите, които ще се пръскат, за да сме сигурни, че всички участъци са правилно облепени и покрити.
 • Грундиране:
  Едното предназначение на грунда е да замени липсващия слой боя, който е свален за коректното нанасяне на кита директно върху основата, а другото е да се изолира кита и да се даде на горните покрития нещо, за което да се захванат. Самата боя не може да се захване за метал. Грунда запечатва кита. Ще поставим два или три слоя в зависимост от вида на грунда и ще изшкурим до абсолютно заличаване на всякаква разлика и преход и изравняване на дебелината на незасегнатите и ремонтираните участъци.
 • Инспекция:
  Обдухваме зоната и проверяваме ръба на грунда за адекватно шлайфане и се уверяваме, че всички агресивни драскотини и дупки са елиминирани.
 • Финално шлайфане:
  Това е етапът на окончателното шлайфане за изравняване на ремонтирания панел, както и на всички смесени или заместващи панели. Всички те трябва да се почистват с метода за почистване с две кърпи и два разтворителя, както описахме по-горе. Използваме орбитален шлайф с мека подложка и шлайфаме панела възможно най-пълно, като избягвате твърдите линии и ръбове на тялото – тях ще шлайфаме ръчно с ултра фина шкурка. В повечето случай ръчното шлайфане следва машинното.
 • Почистване:
  Отново обдухваме всички подготвени панели и използваме хартиена кърпа заедно със сгъстения въздух. Почистваме използвайте метода с две кърпи и разтворител, за да отстраним допълнително целия прах от шлайфането.
 • Инспекция:
  С помощта на подходящо осветление преглеждаме внимателно всички панели, за да се уверим, че всички ръбове са напълно шлифовани, но не и прекалено шлифовани. Това е моментът да направим финални корекции в случай, че открием такива, макар и малки несъвършенства да се заемете с всичко, което виждате и не искате да рисувате.
 • Финално облепване:
  Окончателното облепване и изолиране извършваме в бояджийската камера, като покриваме целия автомобил и остават открити само детайлите, който ще боядисваме и лакираме. Междувременно, когато преминаваме към операции в бояджийската камера е хубаво така да планираме финалното облепване така, че то да не отнеме много време, за да не задържаме камерата, с други думи, облепваме максимално колкото е възможно в подготвителната зона. Работата в камерата е стегната и фокусирана, без разпиляване на време, така ще имаме по-висока производителност.
 • Финално почистване:
  преди да преминем към сглобяване ще почистим отново. В зависимост от типа боя, който ползваме за боядисването, ще ползваме почистващ препарат на водна основа за боя на водна основа и почистващ препарат с разтворител за акрилни бои. Отново използваме техниката с двете кърпи, която описахме по-горе.

Разбирането и спазването на тези фундаментални принципи, ежедневно натрупвания опит и постоянното учене и усъвършенстване ще помогнат на начинаещите в занаята да достигнат високо ниво на майсторство, професионално самочувствие и удовлетворение и най-вече, ще предадат нататък, към следващото поколение професионалисти!

И в заключение, нека не забравяме, че нашата професия е и много артистична, освен здрави, изправни и сигурни на пътя, ние се грижим автомобилите да доставят естетическо удоволствие, да красят ежедневието ни с красивите си цветове и ефекти.

Scroll to Top