КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АДАС системите MOBILEYE

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АДАС системите MOBILEYE и кои автомобили могат да бъдат оборудвани с такива системи? КАК ни помагат при шофиране? Какви са техните предимства?
В тази статия ще намерите отговори на тези и други въпроси, свързани с безопасното шофиране и намаляването на пътния травматизъм.

Те са средство за подобряване на пътната безопасност

Системите ADAS са средство за подобряване на пътната безопасност и представляват пасивна система за предотвратяване на сблъсъци и инциденти чрез предварително известяване, предназначено за всякакъв тип лекотоварни и тежкотоварни превозни средства които не разполагат с фабрично вградени системи за избягване на сблъсък.
Основната цел на АДАС системите Mobileye е адекватно и навреме да предупредят водача на превозното средство за предстояща потенциална опасност на пътя и да бъде избегната или смекчена до максимална степен евентуална злополука.
Основните предупредителни сигнали и допълнителни функции, които системите предоставят, покриват най-често срещаните предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Сигнализация за обекти попадащи в „мъртвата точка“ на видимост на водача.

Тази функция се предлага и е от критично значение за всички тежкотоварни и специализирани превозни средства, в това число микробуси, автобуси, камиони, бетоновози, цистерни, сметосъбирачни и други едрогабаритни превозни средства.
Средата на шофиране е под постоянен мониторинг благодарение на разположени на определени места по корпуса на превозното средство прецизни камери, които покриват цялата зона на „мъртвата точка“. При засичане на пешеходец, велосипедист или мотоциклетист в „мъртвите зони“ на превозното средство, системата излъчва предупредителен жълт сигнал, който известява водача за регистриран обект и последващ червен сигнал, ако има риск от неизбежен сблъсък и е необходимо да се предприемат незабавни действия.
Системата за покритие на “мъртва зона“ Mobileye Fisheye™, е проектирана да отговаря на новите изискванията на Общия регламент за безопасност на ЕС за Информационна система за регистриране на движение MOIS (Moving Off Information System) и информационна система за мъртвата зона BSIS (Blind Spot Information System).

Предупреждение за предстоящ сблъсък с превозно средство, което се движи пред нас

(Forward Collision Warning).
Изразява се в звуков и визуален сигнал, който се появява върху дисплея на системата и предупреждават водача за опасно бързо приближаване до превозно средство пред нас.
Системата издава това предупреждение до 2,7 секунди преди сблъсък, като дава време за бърза реакция и респективно предотвратяване на удар. Изчисляването на времето до сблъсък (TTC – Time To Collision) се базира на разстоянието между нас и превозното средство пред нас и относителната скорост, с която ние се движим.

Сигнализация за пресичане на осевата линия

(Lane Departure Warning)
Предупреждение за напусне на лентата за движение без да бъде подаден мигач. Системата изпраща визуален и звуков сигнал. Тази функция връща вниманието на водача върху пътното платно и превозното средство в случаите, когато то е отместено поради някакъв разсейващ фактор като телефон, радио или в случай на заспиване. В световен план 60% от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия се дължат на неволно напускане на лентата на движение.

Предупреждение за сблъсък с пешеходци и велосипедисти

(Pedestrian & Cyclist Collision Warning)
Системата изпраща визуален и звуков сигнал преди неизбежен сблъсък с пешеходец, велосипедист или мотоциклетист, като дава време на водача да реагира. Допълнително системата регистрира животни, чужди предмети и неравности по пътя, включително и през тъмната част от денонощието.

Video credit Mobileye™

Наблюдение и предупреждение за доближаване до превозно средство отпред

(Headway Monitoring & Warning)
Системата регистрира и следи разстоянието (измерено в секунди) между нас и превозното средство, което се движи пред нас и когато времето за достигане на това превозно средство стане 2,5 секунди или по-малко, системата издава предупреждение.

Индикация за ограничение на скоростта

(Speed Limit Indicator)
Системата следи знаците за ограничение на скоростта по пътя. Когато шофьорът превиши ограничението на скоростта, визуален индикатор го предупреждава – полезно напомняне за водача да поддържа безопасна скорост.

В допълнение към изброените функции, платформата предоставя на мениджърите на автопаркове пълна информация и анализ за местонахождението на автомобилите, за поведението на водачите, свързано с безопасността, проследяването на превозните средства и спазването на правилата. По този начин компанията може да предостави на своите шофьори подкрепата, от която се нуждаят в случаите, в които това е необходимо.

Широкият обхват на регистриране на потенциална опасност на по-големи разстояния и по-широкото зрително покритие на „мъртвите точки“ значително спомагат за опазване на човешкия живот,намаляване на пътнотранспортните произшествия и понижаване на разходите за ремонтни дейности и загубите от изваждането на автомобили от оперативна дейност.


За демонстрация и предложение за вашия автомобил или решение за автопарк, свържете се с нас сега.

Scroll to Top